Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα, με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι !!! Συνεργασία μας με την Universal Certification Solutions – Unicert και το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου. Πληροφορίες στο: 210-5742678, Υπεύθυνη εγγραφών Δενιόζου Αναστασία. -- ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;; ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ. Τηλ.επικοινωνιας: 210-2471629 210-2470450
Επικοινωνία

Πίνδου 37, Άνω Λιόσια 13341
Τηλέφωνο:2102471629 - 2105742209 - 2105742678 - 2102470450
e-mail: info@eurosuccess1.gr

 

Γλώσσες - Πτυχία

Ιταλικά

Στα Φροντιστήριά μας λειτουργούν τμήματα ιταλικών όλων των επιπέδων για μαθητές, φοιτητές και

ενήλικες. Η μεθοδευμένη διδασκαλία της γλώσσας βασίζεται σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και σε

 παραδείγματα της καθημερινότητας, με στόχο την πλήρη εξάσκηση και κατανόηση της γλώσσας.

Ταυτόχρονα προσεγγίζεται η ιταλική ζωή και κουλτούρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διδασκαλία να

 γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αλλά και να γίνεται καλύτερη εμπέδωση του γραπτού και προφορικού λόγου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA CELI 1, 2, 3, 4, 5

CELI 1A1+A2 Στοιχειώδης/Bασική γνώση

CELI 2B1- Μέτρια γνώση

CELI 3B2- Καλή γνώση

CELI 4C1- Πολύ καλή γνώση

CELI 5 C2- Άριστη γνώση

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το πτυχίο πιστοποιεί την γνώση ξένης γλώσσας σε δυο επίπεδα, Ι και ΙΙ.

Το πιστοποιητικό επίπεδου Ι πιστοποιεί ΚΑΛΗ γνώση της ξένης γλώσσας (αντίστοιχο του Lower), ενώ το

πιστοποιητικό επίπεδου ΙΙ πιστοποιεί ΑΡΙΣΤΗ γνώση της γλώσσας (αντίστοιχο του Proficiency).

© | All rights reserved