Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα, με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι !!! Συνεργασία μας με την Universal Certification Solutions – Unicert και το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου. Πληροφορίες στο: 210-5742678, Υπεύθυνη εγγραφών Δενιόζου Αναστασία. -- ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;; ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ. Τηλ.επικοινωνιας: 210-2471629 210-2470450
Επικοινωνία

Πίνδου 37, Άνω Λιόσια 13341
Τηλέφωνο:2102471629 - 2105742209 - 2105742678 - 2102470450
e-mail: info@eurosuccess1.gr

 

Γλώσσες - Πτυχία

Γερμανικά

Παρακολουθώντας καθημερινά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και γνωρίζοντας ότι η γερμανική γλώσσα

τείνει να γίνει διεθνής γλώσσα εμπορίου, ο οργανισμός μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και

επιτυχημένο σύστημα εκμάθησης  της γερμανικής γλώσσας.

Τα τμήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ο σπουδαστής είναι τα εξής:

Επίπεδα A', B', C'

Επίπεδο: Β1* (Βασική Βαθμίδα)

Πτυχίο που αντιστοιχεί: Zertifikat Deutsch (ZD)

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Zertifikat Deutsch αποδεικνύετε ότι κατέχετε γερές βασικές γνώσεις

της γερμανικής καθομιλουμένης, που σας δίνουν τη δυνατότητα να συνεννοείσθε σε όλες τις σημαντικές

καθημερινές καταστάσεις. Με αυτήν την παγκοσμίως διαδεδομένη πιστοποίηση αποδεικνύετε ότι

κατέχετε τις βασικές γραμματικές δομές και ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε και να συμμετάσχετε σε

μια συνομιλία στην καθημερινή σας ζωή. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εκφράζεστε σε απλά θέματα

γραπτά και προφορικά.

Είναι το πιο γνωστό παγκοσμίως πιστοποιητικό γερμανικής γλωσσομάθειας. Σε όποια χώρα κι αν πάτε,

αναγνωρίζεται με το κύρος του Goethe Institut. Στην Ελλάδα είναι το απαραίτητο πτυχίο για να

πιστοποιήσετε την ελάχιστη γνώση Γερμανικών σε ελληνικές και γερμανικές εταιρείες και οργανισμούς.

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Βασικής Βαθμίδας Β1: 13 ετών

Επίπεδο: Β2*

Πτυχίο που αντιστοιχεί: Goethe-Zertificat B2

Ο μαθητής σε αυτό το επίπεδο μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή

αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που

σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που

να συζητά με ομιλητή της γλώσσας – στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια

και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και

να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων καταστάσεων.

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Βασικής Βαθμίδας Β2: 15 ετών

Επίπεδο: C1 (Μέση Βαθμίδα)*

Πτυχίο που αντιστοιχεί: Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)

Με το πιστοποιητικό Zentrale Mitterstufenprufung αποδεικνύετε ότι κατέχετε καλές γνώσεις της γερμανικής

γλώσσας. Αυτές οι γνώσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστείτε ορθά σε πολλά θέματα (γραπτά και

προφορικά) και να κατανοείτε πιο δύσκολα αυθεντικά κείμενα με πολύπλοκες γραμματικές δομές.

Είναι το πιστοποιητικό που πείθει τον εργοδότη ότι η γνώση των γερμανικών φτάνει για την επίλυση

δύσκολων καταστάσεων και δίνει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με γερμανούς. Πολλές

πανεπιστημιακές σχολές κάνουν δεκτή αυτήν την πιστοποίηση ως επάρκεια για τις σπουδές στη Γερμανία

ενώ στις υπόλοιπες έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στις πανεπιστημιακές εξετάσεις γερμανικής

γλωσσομάθειας (DSH).

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το Πτυχίο Μέσης Βαθμίδας C1: 16 ετών 

Επίπεδο: C2

Πτυχίο που αντιστοιχεί: KDS (Kleines Deutsche Sprachdiplom)

Με το KDS αποδεικνύετε ότι κατέχετε άριστα τη γερμανική γλώσσα και ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε

σε κάθε περίπτωση. Μπορείτε να κατανοήσετε απαιτητικά αυθεντικά (κυρίως λογοτεχνικά) κείμενα και να

εκφραστείτε με ευχέρεια γραπτά και προφορικά. Επίσης αποδεικνύετε ότι κατέχετε γνώσεις για το

 γερμανικό πολιτισμό, λογοτεχνία και εθνογραφία.

Το KDS είναι η αδιαμφισβήτητη πιστοποίηση για την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε εταιρείες,

δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ελληνικά και γερμανικά πανεπιστήμια. Είναι μια εξειδίκευση στη

γερμανική γλώσσα που δεν κατέχουν πολλοί στην Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει παραπάνω από προσόν,

αλλά απαραίτητο κριτήριο για πρόσληψη. Σε όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια δίνεται ελεύθερη πρόσβαση

καθώς αναγνωρίζεται ως επάρκεια για σπουδές.

Η εξέταση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.gr

Πτυχίοπουαντιστοιχεί: GDS (Grosses Deutsche Sprachdiplom)*

Με το πιστοποιητικό GDS αποδεικνύετε γνώσεις που πλησιάζουν αυτές ενός Γερμανού ομιλητή. Αντιστοιχεί

 με τη δυσκολία ενός προδιπλώματος σε γνωστικές σπουδές (π.χ. 4 εξάμηνα γερμανικής Φιλολογίας)

Είναι η πιο υψηλή πιστοποίηση γερμανικής γλωσσομάθειας εκτός πανεπιστημιακών σπουδών σε όλον τον

κόσμο. Θεωρείσθε στα πανεπιστήμια και στην ελεύθερη αγορά όχι απλά γνώστης των γερμανικών αλλά

γνώστης της γερμανικής πραγματικότητας (πολιτισμός, νοοτροπία κτλ.). Έχετε επίσης ελεύθερη πρόσβαση

στα γερμανικά πανεπιστήμια. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πιστοποίησης είναι ότι αποτελεί

πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, αφού δίνει την επάρκεια στη γερμανική γλώσσα καθώς και το

δικαίωμα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.

Η εξέταση διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.gr

* Κατώτερο όριο ηλικίας για το πτυχίο Grosses Deutsche Sprachdiplom: 18 ετών

© | All rights reserved