Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα, με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι !!! Συνεργασία μας με την Universal Certification Solutions – Unicert και το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου. Πληροφορίες στο: 210-5742678, Υπεύθυνη εγγραφών Δενιόζου Αναστασία. -- ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;; ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ. Τηλ.επικοινωνιας: 210-2471629 210-2470450
Επικοινωνία

Πίνδου 37, Άνω Λιόσια 13341
Τηλέφωνο:2102471629 - 2105742209 - 2105742678 - 2102470450
e-mail: info@eurosuccess1.gr

 

Γλώσσες - Πτυχία

Γαλλικά

Επίπεδο: DELF

Delf A1: πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή

επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Delf A2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας, μέσω επικοινωνίας με απλούς και

συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Delf B1: πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας:

 ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου

2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης

πληροφοριών και κειμένων.

Delf B2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή

γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Επίπεδο: DALF

DΑLF C1: Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη

Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά

ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον

αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

DALF C2: Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας, χωρίς όμως να έχει

τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος

 έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται

από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

© | All rights reserved