Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα, με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι !!! Συνεργασία μας με την Universal Certification Solutions – Unicert και το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου. Πληροφορίες στο: 210-5742678, Υπεύθυνη εγγραφών Δενιόζου Αναστασία. -- ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;; ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ. Τηλ.επικοινωνιας: 210-2471629 210-2470450
Επικοινωνία

Πίνδου 37, Άνω Λιόσια 13341
Τηλέφωνο:2102471629 - 2105742209 - 2105742678 - 2102470450
e-mail: info@eurosuccess1.gr

 

Γλώσσες - Πτυχία

Αγγλικά

Τα τμήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ο σπουδαστής είναι τα εξής:

Pre-Junior & Junior A & B

Class A, B, C, D Senior

PreLower & Lower

Advanced

Proficiency

Οι μαθητές προετοιμάζονται παράλληλα για τα ακόλουθα πτυχία:

LOWER

1) UNIVERSITY OF MICHIGAN 

EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE) 

Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο lower.

Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία

 πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και

 Μάϊο.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

1o μέρος: Listening Comprehension. Διαρκεί 30-35 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος 

εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση δύο ειδών συνδιαλέξεων.

2ο μέρος: GVR. Διαρκεί 80 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος καλείται

να απαντήσει σε 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 35 Γραμματικής, 35

Λεξιλογίου και 30 Κατανόησης Γραπτού Κειμένου.

3ο μέρος: Writing. Οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά να γράψουν ένα γράμμα ή μια

έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που δίνεται να διαβάσουν.

4ο μέρος:  Speaking. Διαρκεί 10-15 λεπτά και ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν

εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα.

2) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)- Επίπεδο Β

Η εξέταση FCE απευθύνεται σε υποψήφιους με γνώση της αγγλικής επαρκή για σκοπούς της

καθημερινότητας, αλλά και επαγγελματικών και ακαδημαϊκών σκοπών. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην

εξέταση έχουν εκτεταμένη γνώση του λεξιλογίου και πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζουν

επιχειρήματα και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης,

πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το ύφος του λόγου και να χρησιμοποιούν κανόνες ευγένειας και

επισημότητας κατά την έκφρασή τους στην αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται

δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάϊο.

H εξέταση αποτελείται από 5 μέρη:

Κατανόηση Γραπτού Λόγου  (Reading Comprehension)   Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά

Παραγωγή Γραπτού Λόγου   (Writing)    Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Χρήση Αγγλικών (Use of English)    Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά

Κατανόηση προφορικού Λόγου (Listening Comprehension)  Διάρκεια 40 λεπτά (περίπου)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (Speaking)  Διάρκεια 14 λεπτά (περίπου)

ADVANCED

1) UNIVERSITY OF MICHIGAN 

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) 

Tο πτυχίο ALCE παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε

 πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέτασηαντιπροσωπεύειεπίπεδο

 ικανότηταςστηνΑγγλικήγλώσσαμεταξύτων ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) και ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του

Πανεπιστημίου του Michigan

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

1o μέρος: Listening Comprehension. Διαρκεί 40 λεπτά περίπου, κατά τη διάρκεια

των οποίων ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση τεσσάρων ειδών

συνδιαλέξεων

2ο μέρος: GVR. Διαρκεί 80 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος καλείται

να απαντήσει σε 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 40 Γραμματικής,

40 Λεξιλογίου και 20 Κατανόησης Γραπτού Κειμένου.

3ο μέρος: Writing. Οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά να γράψουν ένα γράμμα ή μια

έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που δίνεται να διαβάσουν.

4ο μέρος:  Speaking. Διαρκεί 11-13 λεπτά και ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν

εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα.

2) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)- Επίπεδο C1 

Ηεξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Cambridge αποτελείτοτέταρτοεπίπεδο

τωνεξετάσεωντου Cambridge γιαάτομαπουμαθαίνουναγγλικάωςδεύτερηγλώσσα (English for

 Speakers of Other Languages –  ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί

στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις

σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στοCertificate of

Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου

να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Η εξέταση CAE αποτελείται από πέντε μέρη:

Κατανόηση Γραπτού Λόγου    (Reading Comprehension)   Διάρκεια 1 ώρα 15 λεπτά

Παραγωγή Γραπτού Λόγου     (Writing)   Διάρκεια 2 ώρες

Χρήση Αγγλικών                      (Use of English)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού Λόγου (Listening Comprehension)  Διάρκεια 45 λεπτά (περίπου)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (Speaking)  Διάρκεια 15 λεπτά (περίπου)

PROFICIENCY

1) UNIVERSITY OF MICHIGAN 

The University of Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in

English (ECPE)

Το πιστοποιητικό ECPE (Proficiency) είναι ένα επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 

επίπεδο C2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό ΕυρωπαικόΠλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των

Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και

ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το πιστοποιητικό Proficiency (ECPE), όπως και το πιστοποιητικό Competency (ECCE) του

Πανεπιστημίου του Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας από το

Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη:

Έκθεση (Writing): 30 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν

μόνο το ένα.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35-40 λεπτά, 50 ασκήσεις, τρεις τύποι

συνδιαλέξεων

Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κείμενου (Grammar, Cloze,

Vocabulary and Reading Comprehension): 75 λεπτά, 120 ασκήσεις.

Προφορική Eξέταση (Interactive Oral Communication Section): συζήτηση 20-25 λεπτών

μεταξύ δύο υποψηφίων, υπό την καθοδήγηση δύο εξεταστών πάνω σε συγκεκριμένα

θέματα.

2) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)- Επίπεδο C2 

Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Cambridge αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο

των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Η εξέταση

απευθύνεται σε μαθητές με υψηλές γλωσσικές δεξιότητες και την ικανότητα να λειτουργήσουν

αποτελεσματικά σε σχεδόν οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο περιλαμβάνει την αγγλική γλώσσα.

Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες

Κατανόηση Γραπτού Λόγου   (Reading Comprehension)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Παραγωγή Γραπτού Λόγου    (Writing)   Διάρκεια 2 ώρες

Χρήση Αγγλικών                     (Use of English)   Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού Λόγου (Listening Comprehension) Διάρκεια 40 λεπτά (περίπου)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου        (Speaking)   Διάρκεια 19 λεπτά

ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

Test of English for International Communication (TOEIC)

Το TOEIC με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης

στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ

στην Ελλάδα.

Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων

των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο

καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το TOEIC αναγνωρίζεται στον ΑΣΕΠ, στα πανεπιστήμια Ελλάδας - Κύπρου - εξωτερικού, καθώς και σε

επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Η εξέταση TOEIC αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Κατανόηση προφορικού λόγου από CD (Listening Comprehension): Σε 45 λεπτά, οι

υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που βασίζονται σε τέσσερα είδη

προφορικού λόγου

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension): Για 75 λεπτά, οι υποψήφιοι

εξετάζονται σε 100 ερωτήματα

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

Το BCCΕ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, όπως αυτό ορίζεται

από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University, σε συνεργασία

 με φορείς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το BCCΕ είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να

πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα αλλά, ταυτόχρονα, δεν είναι

προετοιμασμένοι για ανώτερου επιπέδου εξετάσεις.

TOEFL Junior Test

Το TOEFL Junior είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Παρέχει σε σχολεία,

 καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην Αγγλική.


© | All rights reserved